با سلام

به اطلاع می رساند باتوجه به مصوبه جدید هیات مدیره انجمن روانشناسی سلامت ایران به تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال۹۷

-هیات مدیره  برای تمدید عضویت اعضای انجمن تصمیمات زیر  را اتخاذکرد:

۱- مبلغ حق عضویت برای اعضای پیوسته ۳۰ هزار تومان و اعضای وابسته ۲۰ هزار تومان و اعضای دانشجویی

۱۰ هزار تومان می باشد .

۲-شرایط عضویت پیوسته و  وابسته یا افتخاری باید احراز شود .

۳- در جهت اجرای شق سوم بند۱-۶ اساسنامه برای تمدید عضویت اعضا یا افرادی که شامل این بند می شوند

لازم است حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند و با ارسال آنها به ایمیل انجمن پس از بررسی هیات مدیره

راجع به عضویت آنها تصمیم گیری می شود.

این شرایط شامل:

۱- سوابق پژوهشی :

الف- پایان نامه در زمینه روانشناسی سلامت

ب-حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر

ج-طرح پژوهشی در یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی در زمینه روانشناسی سلامت

د-یک مقاله ارائه شده در زمینه روانشناسی سلامت در همایش های معتبر دانشگاهی یا انجمن علمی

و-حداقل دو کتاب چاپ شده یا ترجمه شده توسط انتشارات معتبر دانشگاهی یا علمی

۲- سوابق حرفه ای:

الف- حداقل یک سال کار به عنوان روانشناس سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی

ب- گذراندن دوره های تخصصی حرفه ای در زمینه روانشناسی سلامت در مراکز معتبر

در پایان خواهشمندم پس از دانلود فرم عضویت آن را تکمیل نموده و به همراه عکس فیش واریزی به ایمیل انجمن ارسال نماییدو با توجه به اینکه کارت عضویت شما به ایمیل شما ارسال میگردد در درج صحیح ادرس ایمیل خود  دقت لازم را به عمل آورید.

آدرس ایمیل انجمن :healthpsycologysociety @gmail.com

دانلود فرم درخواست عضویت انجمن روان شناسی سلامت

مطالب مرتبط