سمینار انجمن روانشناسی سلامت

انجمن روانشناسی سلامت ایران برگزارمیکند:

نشست تخصصی ازدواج سفید و خاکستری(از سری نشست های سلامت خانواده)

با حضور اساتید برجسته :

جناب اقای دکتر احمد علی پور(رییس هیات مدیره انجمن روانشناسی سلامت)

جناب اقای دکتر مجید صفاری نیا

خانم دکتر مهناز علی اکبری

مطالب مرتبط