لیست کارگاه های انجمن روانشناسی سلامت

به اطلاع می رساند لیست کارگاه ها و سمینارهای انجمن روانشناسی سلامت برای سال ۹۵ در فایل زیر قابل دانلود می باشد

در صورت تقاضای شرکت در هر یک از کارگاه ها و سمینار ها با شماره تلفن:۸۸۸۰۷۵۸۹  دفتر انجمن روانشناسی سلامت تماس گرفته

 و از شرایط و زمان آنها مطلع شوید.

با تشکر کارشناس انجمن روانشناسی سلامت

 

 

دانلودلیست کارگاه ها و سمینار های سال ۹۵

 

مطالب مرتبط