با سلام به اطلاع می رساند باتوجه به مصوبه جدید هیات مدیره انجمن روانشناسی سلامت ایران به تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال۹۷ -هیات مدیره 

ادامه